Blog

Yes, we speak English well

De nou, aquest mes de juny, els nostres alumnes han mostrat el seu excel·lent domini d’aquest idioma a nivell oral. Els resultats dels exàmens, realitzats pel professor Mr. David King, enviat expressament d’Anglaterra pel Trinity College de Londres, han mostrat que els nostres alumnes a partir de 3r de primària són capaços, cadascú en el seu grau, de mantenir una conversa en llengua anglesa amb un professor nadiu. Alguns notables, B, i majoria d’excel·lents, A, és la justa recompensa a l’esforç dels alumnes al llarg de l’any. Moltes felicitats!