Blog

Yes, we speak English well

De nou, aquest mes de juny, els nostres alumnes han mostrat el seu excel·lent domini d’aquest idioma a nivell oral. Els resultats dels exàmens, realitzats pel professor Mr. David King, enviat expressament d’Anglaterra pel Trinity College de Londres, han mostrat que els nostres alumnes a partir de 3r de primària són capaços, cadascú en el…

Per saber-ne més

BINDING, impuls a l’aprenentatge de la lectura

Una novetat d’aquest curs és la implantació d’un programa a 1r d’EP anomenat Binding. Es tracta d’una metodologia innovadora per millorar la lectura. Llegir i comprendre és el resultat d’una gran quantitat de processos cognitius. El Binding parteix de la idea que la millor manera per llegir correctament és entrenar la descodificació, la memòria de…

Per saber-ne més

BINDING, impuls a l’aprenentatge de la lectura

Una novetat d’aquest curs és la implantació d’un programa a 1r d’EP anomenat Binding. Es tracta d’una metodologia innovadora per millorar la lectura. Llegir i comprendre és el resultat d’una gran quantitat de processos cognitius. El Binding parteix de la idea que la millor manera per llegir correctament és entrenar la descodificació, la memòria de…

Per saber-ne més

Magnífics resultats en anglès

Bona part dels nostres alumnes, dels més petits fins als més grans, examinen anulament la seva competència lingüística en llengua anglesa. De nou aquest any, una examinadora vinguda expressament de Londres ha certificat l’excel·lent nivell d’anglès oral dels nostres alumnes i els ha qualificat amb notes molt altes en tots els graus presentats. Moltes felicitats!…

Per saber-ne més