Blog

Treball sobre valors, expressió oral

Els alumnes de 5è, treballant en parelles, estan fent exposicions orals a classe. Les seves reflexions es centren en explicar el treball que realitzen organitzacions no governamentals i associacions ciutadanes en suport de causes solidàries. Els alumnes han explicat la tasca de “One more Generation”, “África nos Mira”, “Save the Children”, “ACNUR”, “Fons Mundial per la Natura”, “S.O.S. Galgos”, “Pallapupas”, “Ecologistes en Acció”, “Soñar Despierto”, “Igualdad Animal”, “Fundació Campaner”, etc.