Blog

Som una classe, som un equip

A principis d’aquest trimestre els nens i nenes tercer i quart de primària van fer una sortida pensada per potenciar la cohesió dels grups-classe. Varen fer un circuit amb quatre reptes o activitats per entendre i facilitar el treball en equip, durant la pràctica dels quals també van observar la iniciativa i la creativitat de cadascú. Finalment, es va potenciar l’autoestima i es va practicar l’empatia tot elaborant un regal per a un company o companya.