Blog

Science… in English, of course

Els alumnes de 1r i 2n de Primària, fan l’assignatura de Coneixement del Medi Natural en anglès. A la nostra escola, el projecte d’immersió en llengua anglesa en l’etapa d’Educació Infantil permet que, quan els alumnes entren a Primària, siguin capaços de seguir les classes de Science íntegrament en anglès.

Entendre els processos de digestion, respiration and circulation del cos humà i saber-los explicar utilitzant el vocabulari específic i adequat ha estat l’objectiu principal de les darreres sessions a la classe de 2n a Science.