Blog

Escola digital, escola interactiva

Des d’aquest curs els nostres alumnes podran gaudir d’un nou recurs a l’escola: la PDI, pissarra digital interactiva. Aquests aparells doten els mestres de noves metodologies educatives i els alumnes d’interactivitat amb els continguts curriculars. El professorat ha fet una àmplia formació per aprendre a utilitzar l’aparell i també per fer servir el sofware que permet elaborar els treballs que els alumnes utilitzen amb la PDI.