Blog

Cantata: Rambla Llibertat

Els alumnes són els que fan i viuen la música. Mitjançant el cant (el mitjà d’expressió musical més directe del nen) i el treball previ a l’audició en directe de la cantada, s’aconsegueix que descobreixin el goig del cant col·lectiu, que aprenguin a modular la veu i a adequar-la a les exigències i disciplina d’aquest cant, que es cohesioni el grup en una única expressió on responsabilitat i protagonisme van repartits equitativament per a tots i cada un, i s’integri el respecte, la col·laboració i la valoració del treball ben fet dins d’un marc motivador per sí mateix. Les imatges de la cantata ho expliquen quasi tot!