Blog

BINDING, impuls a l’aprenentatge de la lectura

Una novetat d’aquest curs és la implantació d’un programa a 1r d’EP anomenat Binding. Es tracta d’una metodologia innovadora per millorar la lectura. Llegir i comprendre és el resultat d’una gran quantitat de processos cognitius. El Binding parteix de la idea que la millor manera per llegir correctament és entrenar la descodificació, la memòria de treball, la morfologia i el lèxic, sense oblidar l’aspecte emocional del procés. Escolteu l’entrevista a un responsable del projecte que va tenir lloc a RAC1 recentment.